Barnedåb eller Navngivning

Barnedåb

Det er frit valg om du ønsker at døbe eller navngive dit barn.


Dog skal barnet navngives, Inden det fylder seks måneder. De fleste børn bliver døbt når de er mellem to og fire måneder, men dåben kan ske når som helst i et menneskes liv.


Du har mulighed for at navngive dit barn ved en barnedåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.


Barnedåb i folkekirken fungerer både som navngivelse og optagese i den kristne menighed samt medlemskab af den danske Folkekirke. Medlemskabet af den danske folkekirke giver adgang til præstelig betjening ved kirkelige handlinger.


Navngivningen er pålagt af myndighederne. Navngivningen finder sted hos kordegnen eller præsten i det sogn, man tilhører.


Skal barnet døbes i Folkekirken skal der blot findes en dato til dåben. Her henvender man sig til præsten i den kirke man hører til.


I Danmark har barnedåb været almindelig kirkelig praksis siden middelalderen.

I 2016 blev der i alt foretaget 42.026 barnedåber i folkekirken.

Kilde: Folkekirken.

Kilde: Kirkestatistik